Koszty departamentowe i projektowe

Kloczwoe fakty:

  • Sektor: Biotechnologia
  • Lczba działów: Hierarchia ponad 100 działów
  • Procesy: Raportowanie wyników, budżetowanie i prognoza
  • Zakres księgowy: ponad 200 kont kosztowych OPEX, alokacje
  • Waluty: 2 waluty transakcyjne, różne waluty raportowe
  • Dostępy: według działów oraz linii kosztowych, dodatkowo po projektach