Konsolidacja Zarządcza (Standardy IFRS)

Kluczowe fakty:

  • Sektor: Wielosektorowy holiding
  • Liczba spółek: 40+
  • Procesy: Raportowanie wykonania, budżetowanie i prognoza
  • Zakres: Rachunek Wyników, Bilans, Rachunek Przepływów Pienieżnych
  • Waluty: wielowalutowość, 8 różnych walut, 2 rodzaje kursów
  • Raportowanie FX: z możliwością wyłączenia wpływu FX przy porównywaniu z budżetem/prognozą