1. Konsolidacja
2. OPEX (Koszty wydziałowe)
3. CAPEX (Nakłady inwestycje)
4. Koszty projektowe
5. Planowanie per SKU
6. Raportowanie dzienne
7. Planowanie Portfolio
8. Budżet Sales Rep’ów
9. Raportowanie czasu pracy