Raportowanie dzienne po sklepach i kategoriach

Kluczowe fakty:

  • Sektor: Handel detaliczny
  • Liczba użytkowników: 1500+
  • Procesy: Raporty dzienne per sklep i kategoria w sklepie
  • Zakres: Sprzedaż, koszt własny, marża, zapasy
  • Złożoność: Wyliczenia wskaźników na wielu różnych poziomach