Szczegółowe budżetowanie per SKU “od dołu do góry”.

Kluczowe fakty:

  • Sektor: Farmaceutyczny
  • Liczba SKU: 10tys. planowane wg różnej struktury dla każdego roku
  • Procesy: Raportowanie wykonania, budżetowanie i prognoza
  • Zakres: Od sprzedaży brutto do EBITDA, włączając ilość, cenę i udziały w rynku
  • Waluty: wielowalutowość, 8 różnych walut
  • Raportowanie FX: z możliwością wyłączenia wpływu FX przy porównywaniu z budżetem/prognozą