Planowanie wydatków na inwestycje per projekt

Kluczowe fakty:

  • Sektor: Farmaceutyczny
  • Liczba projektów: Hierarchia ponad 1000 projektów
  • Liczba PM’ów: Ponad 200 kierowników projektów
  • Procesy: Raportowanie nakładów. Budżet i prognoza na 5 lat do przodu
  • Waluty: 3 waluty transakcyjne, różne waluty raportowe
  • Atrybuty: Ponad 20 atrybutów, jak: Project Manager, funkcja, typ, status